PDM Kabupaten Malang - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kabupaten Malang
.: Home > Drs. H. Sunarto, M.Ag

Homepage

Drs. H. Sunarto, M.Ag
Nama                         :  Drs. H. Sunarto, M.Ag

Tempat & Tgl. Lahir     :  Bojonegoro, 27 Juli 1964

Alamat                       :  Jl Margo Basuki No.59, Mulyo Agung – Dau

                                     0341 - 465 315/ 082 139 503 550

NBM                           :  743 719

Riwayat Pendidikan :

            - MII di Bojonegoro

            - MTS  di Bojonegoro

            - MAI di Bojonegoro

            - IAIN di Malang

            - UMM ( S- 2)

Riwayat Pekerjaan  :

            - Dosen FAI –UMM ( 1991 -  Sekarang)

            - Kajur Tarbiyah FAI – UMM ( 1998 – 2001)

            - PD II FAI – UMM ( 2001 – 2005)

            - PD I FAI UMM ( 2005 – 2009)

            - Dekan FAI UMM ( 2009 – Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

            - Ketua PRM Dermo

            - 2000 – 2005 : Ketua MTDK PCM Dau

            - 2000 – 2005 : Aggt PCM Dau

            - 2005 – 2010 : Ketua PCM Dau

            - 2005 – 2010 : Ketua MTDK PDM Kab. Malang


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website